Σαντοριναίος Ιωάννης

Αγ. Ισίδωρος, Γαλανάδο, Νάξος

Τηλ. 22850 26944

Fax. 22850 22670

E-mail: jsantorinaios@gmail.com

Α.Μ. Υπουργείου: 594 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)