ΘΕΟ-METAL-SCRAP

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Θεοδώρου Δημήτριος

Α' ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΤΚ 38500

Τηλ. 24210 09040

Fax. 24210 09041

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τηλ. 6931 449372

Ε-mai: info@theodorou.gr - d.theodorou.volos@gmail.com

Web: www.theoscrap.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 828 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)