ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

  • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

Ο ΠΣΑΜΑ κατάφερε να πετύχει συνεργασία με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο, την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, και εδραιώνεται την τεχνική υποστήριξη των μελών του συνδέσμου παρέχοντας μια εξειδικευμένη συνεργάτη που βρίσκεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στα γραφεία του Συνδέσμου. 

  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

Ο ΠΣΑΜΑ διαθέτει πλέον μια επικαιροποιημένη βάση δεδομένων των μελών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την επεξεργασία καθώς και την ανακύκλωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών απορριμμάτων. Ο ΠΣΑΜΑ παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των μελών του και τους ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν λήξη των αδειών τους. 

  • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

Ο ΠΣΑΜΑ στο πλαίσιο αναζήτησης νέων μελών και ενδυνάμωσης του συνδέσμου, επεξεργάστηκε το μητρώο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων που διατηρεί το ΥΠΕΚΑ και συνέλλεξε συνολικά 1400 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την επεξεργασία καθώς και την ανακύκλωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών απορριμμάτων.

  • ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

Ο ΠΣΑΜΑ διαθέτει μια κωδικοποιημένη βιβλιοθήκη με την νομοθεσία που αφορά τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την επεξεργασία καθώς και την ανακύκλωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλλικών απορριμμάτων, και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτήν προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη της. 

  • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

Ο ΠΣΑΜΑ διοργανώνει μια επιτυχημένη από πλευράς συμμετοχής μελών ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στο πλαίσιο της οποίας γίνεται η παρουσίαση του Τεχνικού Συμβούλου του συνδέσμου. 

Επιπλέον, ο ΠΣΑΜΑ συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διευκρινίσει θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο, όπως: 

•Έκδοση διευκρινιστικής εγκύκλιου για πού μπορούν να αποθηκεύονται τα απορρυπασμένα ΟΤΚΖ

•Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου ώστε να εξαιρεθεί η απαίτηση σύμβασης με ΣΕΔΑ για την διαχείριση αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17 04

Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ΑΗΗΕ κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους 

  • ΜΑΪΟΣ 2019 

Ο ΠΣΑΜΑ ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική σελίδα του έτσι ώστε, οι εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική σελίδα του ΠΣΑΜΑ (www.greekscrapmetal.gr), και από την σελίδα του ΠΣΑΜΑ στο facebook. 

  • ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

Ο ΠΣΑΜΑ μετά από διετή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Οικονομικών καταφέρνει να εκδοθεί σε ΦΕΚ η απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες οριστικής διαγραφής οχημάτων λόγω εξαγωγής κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του Ν. 4254/2014.

Επιπλέον ο ΠΣΑΜΑ ενημερώνει άμεσα μέσω e-mail όλα τα μέλη του για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο της ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων, στέλνοντας εβδομαδιαία news letters και δελτία τύπου.