Παγκόσμιο Συνέδριο & Έκθεση Ανακύκλωσης του BIR Στο Βερολίνο | 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2016

Για να διαβάσετε σχετικά με το Συνέδριο του BIR, πατήστε εδώ