Περιβαλλοντικό - Χρηματοδοτικό Φόρουμ: 8/1/2016, Hilton

Για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα του Φόρουμ, πατήστε εδώ