Ανακοινώσεις


Δελτίο Ενημέρωσης
Απάντηση από τον Π.Σ.Α.Μ.Α.στο δημοσίευμα του Ecotec με θέμα: Ανακύκλωση Συσκευών, Νέες μονάδες σε Ρόδο, Δυτική Ελλάδα και Έβρο
Δημοσίευμα στο περιοδικό ''Ecotec'' για την Ανακύκλωση Συσκευών
Συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Μ. Καραβασίλη
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και Ημερήσια Διάταξη
Απάντηση του Ε.Ο.ΑΝ. στην επιστολή του Π.Σ.Α.Μ.Α. σχετικά με το αίτημα μας για την Eco-Elastika
Συνέντευξη Προέδρου του Π.Σ.Α.Μ.Α., κ. Νικόλαου Μπακιρτζίδη, στο Moschato Daily
Απάντηση του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.
Συλλογή ελαστικών από οχήματα άνω των 3.500t από την Eco–elastika
Επιστολή προς Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ με θέμα: Συνεργασία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με τα μέλη του ΠΣΑΜΑ
Επιστολή προς Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Το από 01.03.2012 αρ.πρωτ.οικ.1035/σχετ.362 έγγραφο σας που κοινοποιήθηκε στα αναφερόμενα στον πίνακα αποδεκτών αυτού μέλη του Συνδέσμου μας
Νέες συμβάσεις με την Eco-elastika
Απάντηση στην Πρόταση Συζήτησης προς τον Π.Σ.Α.Μ.Α. του κ. Στ. Ιγήπαση και κ. Α. Ρήγα.
Επιστολή προς ΕΟΕΔΣΑΠ με θέμα: Διαμαρτυρία - Πρόσκληση
Ευχές για το Νέο Έτος
Αποστολή εγγράφων - δικαιολογητικών εγγραφής
Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ με θέμα: Κατάθεση προτάσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης
Επιστολή προς Eco-Elastika - Αναμονή απάντησης της επιστολής από 9-11-2011 με θέμα: Διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών
Λειτουργία Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων
Ευχαριστήρια Επιστολή & Ενημέρωση
Επιστολή προς Eco-elastika με θέμα: Διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών