ΑΦΟΙ Κατσιαβού ΟΕ

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, Δ.Δ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, 35100 ΛΑΜΙΑ

Τηλ. 22310 36448

Fax. 22310 36448

E-mail: info@afoikatsiavou.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 287 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)