Ευρωmetal Scrap - Θεοδώρου Διονύσιος - Σκέντζα Βασιλική ΟΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ

ΛΑΜΙΑ ΔΙΜΗΝΟΥ - ΒΟΛΟΣ

Τηλ. 24210 84523

Fax. 24210 84751

E-mail: info@eurometalscrap.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 221 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)

Η εταιρία ΕΥΡΩMETAL SCRAP Θεοδώρου Διονύσιος- Σκέντζα Βασιλική Ο.Ε δραστηριοποιείται  40 χρόνια στο χώρο της  αγοράς και ανακύκλωσης σιδήρου και μετάλλων. Από το 2013 είναι συμβεβλημένο μέλος με την ΕΔΟΕ και λειτουργεί  σύγχρονη μονάδα οριστικής διαγραφής και ανακύκλωσης οχημάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/53/ΕΚ και το ΠΔ 116/2004 .

Η εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 6000 τ.μ στην περιοχή Λάμια Διμηνίου στο Βόλο, και λειτουργεί εφαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές διατάξεις και κανονισμούς ασφαλείας.

Διαθέτει την τεχνογνωσία και όλες τις απαραίτητες άδειες και εξοπλισμό για τη συλλογή , μεταφορά και ανακύκλωση μιας μεγάλης γκάμας ανακυκλούμενων υλικών, και την απορρύπανση και οριστική διαγραφή των οχημάτων.