Ι. Πριόβολος - Γ. Μαυρούλης ΑΒΕΕ

60ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ, ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ, ΘΗΒΑ

Τηλ. 22620 25121, 22620 25076, 22620 22097

Fax. 22620 25856

E-mail: metplast@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 0109 (Επικίνδυνα Απόβλητα)