Κυκλομετάλ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Λ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 210 5595259

Fax. 210 5595652

E-mail: info@kyklometal.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 348 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)