ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ ΙΚΕ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ ΙΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ ΘΕΣΗ ΣΓΟΥΡΟΜΑΝΔΡΙΑ
Τηλ.: 2421060032
Email: vmr.volos@gmail.com