Σιδηροσκραπ ΕΠΕ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 222, 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 2480697

Fax. 210 5584461

E-mail: info@sidiroscrap.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 272 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)