Χ. Τσουρής & ΣΙΑ Ο.Ε.

9ο ΧΛΜ E.O. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ, ΜΠΙΖΑΝΙ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ: 4ο ΧΛΜ E.O. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. 2651045155, 2651046250, 2651093294

Fax. 2651046250

Κιν. 6977403550

E-mail: xtsouris@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 634 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap και ΟΤΚΖ από το 2007.

Είμαστε συμβεβλημένοι με την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.) και διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες  άδειες και περιβαλλοντικές μελέτες για την περισυλλογή και καταστροφή των ΟΤΚΖ.

Έτσι μπορείτε να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο φέρνοντάς το στην εταιρεία μας από όπου θα πάρετε όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα που θα πιστοποιούν ότι το έχετε αποταξινομήσει.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την όλη διαδικασία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.