ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟΓΙΑ ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ.: 6940523183
Email: g.farmakis@yahoo.gr