Εμμανουηλίδης Θ. Θεμιστοκλής ΜΟΝ ΕΠΕ

Κουλούρα, Ημαθίας

Τηλ. 23310 97197

Fax. 23310 97197

E-mail: emmanouilidisthemis@gmail.com

Α.Μ. Υπουργείου: 249 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)