Φ. Φιλιππίδης ΑΕ

Όπισθεν Χαλυβουργείου, Ιωνία Θεσσαλονίκης

Τηλ. 2310 765866, 2310 760798

Fax. 2310 773204

E-mail: filipidis.scrap@gmail.com

Α.Μ. Υπουργείου: 161 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)