Μάμαλης Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ

43ο XΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ (ΑΡΑΧΟΣ), 59032, ΤΘ 166

Τηλ. 2333063276

Fax. 2333063272

Web: www.mamalisae.gr

E-mail: info@mamalisae.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 1157 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)Η εταιρία Μάμαλης ΑΕ δραστηριοποιείται σε επιχειρηματικό κλάδο ύψιστης σημασίας για την υγιή εξέλιξη του περιβάλλοντος μέσω της προστασίας του, στον κλάδο της ανακύκλωσης και ειδικότερα στην ανακύκλωση των μετάλλων.

Το 1970 ο πατέρας των σημερινών μετόχων, των αδελφών Μάμαλη, τοποθετεί τον πρώτο λίθο της οικογενειακής επιχείρησης, όντας η ανακύκλωση μετάλλων μια πρωτόγνωρη ιδέα και ελάσσονος σημασίας ευαισθησία  για το ευρύ κοινό,διαθέτοντας ελάχιστα τεχνολογικά μέσα και αυτοματισμούς που όριζε η εποχή.

Με την πάροδο των δεκαετιών, οι επενδύσεις της οικογένειας σε τεχνολογικά μέσα και βαρύ εξοπλισμό  αυξάνονταν, όπως η εμπειρία και το εργατικό δυναμικό, παράλληλα με την αυξανόμενη συμμετοχή του πληθυσμού στην ανακύκλωση, οδηγώντας έτσι την εταιρία το 2000 να στεγαστεί στον σημερινό της ιδιόκτητο χώρο δεκατριών περίπου στρεμμάτων, στον Άραχο Ημαθίας.

Το 2007 τα δύο αδέλφια κ.κ. Θέμης & Κωνστανίινος Μάμαλης, αναλαμβάνουν αποκλειστικά την δοιίκηση της επιχείρησης με την παραούσα νομική της μορφή,Μάμαλης Α.Ε.

Πρωταρχικός στόχος τέθηκε η υγιής & κερδοφόρα εξέλιξη της εταιρίας βασιζόμενη σε σύγχρονα μέσα,ιδέες,εξωστρέφεια και ίδια κεφάλαια.

Ο στόχος έγινε ταχύτερα του αναμενόμενου πραγματικότητα και με μεγαλύτερη ευθύνη και συνέπεια υπηρετούμε σήμερα την ανακύκλωση των μετάλλων, ώστε ο όμορφος πλανήτης μας να τραυματίζεται λιγότερο από εξορύξεις μεταλλευμάτων και ειδικότερα η χώρα μας να διαθέτει λιγότερους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμάτων χωρίς μεταλλικά στερεά απόβλητα.

Μείζον πλέον όραμα είναι να κλειροδοτηθεί ο τόπος που ζούμε στις επόμενες γενεές καλύτερος της ποιότητας που παραλάβαμε.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην ανακύκλωση.

Η εταιρία Μάμαλης Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008(Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας) & ISO 14001:2004(Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρησης).