Μησιάκας Θεόδωρος

3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ & Fax. 2351030860

E-mail: misiakastheodoros@hotmail.com

Α.Μ. Υπουργείου: 934 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)Η Εταιρία ΜΗΣΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ξεκίνησε την λειτουργία της στις 7/1/2003,με αρχικό σκοπό την περισυλλογή παλαιών σιδήρων και μετάλλων.

Στην πορεία της λειτουργίας μας, υπήρξε ενδιαφέρον για την ανακύκλωση και περισυλλογή των ηλεκτρικών συσκευών (Α.Η.Η.Ε.) οι οποίες τοποθετούνται σε ειδικό κάδο με εταιρεία που έχουμε σύμβαση. Η ιδία διαδικασία ακολουθείται και με τις μπαταριές σε ειδικά διαμορφωμένους κάδους.

Κατά την διάρκεια του έτους 2007 με την άδεια του ΥΠΕΧΩΔΕ μπήκαμε στο πρόγραμμα Τέλους Κύκλου Ζωής Αυτοκίνητων (Ο.Τ.Κ.Ζ).

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να κάνουμε την απορρύπανση των επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και των φορτηγών μέχρι 3500 τόνων για τον νόμο Πιερίας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας.

Έχοντας τις απαραίτητες συμβάσεις με εταιρείες που ανακυκλώνουν επικίνδυνα υλικά προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις διαγραφές και απορρυπάνσεις των αυτοκίνητων και φορτηγών.