Μπακαλιός Μον/πη ΕΠΕ

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1ο ΧΛΜ ΣΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑ 59200

Τηλ & Fax. 2332043444 - 2332041148

Web: www.bakalios.gr

Ε-mail: bakalios@gmail.com

Α.Μ. Υπουργείου: 337 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)
Η ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. είναι εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στο Ν. Ημαθίας και εδρεύει στο Στενήμαχο Νάουσας. Η εταιρία δραστηριοποιείται ως ανακυκλωτήριο από το Μάρτιο του 2008 και είναι συμβεβλημένη με την Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδας), που αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

Όλες οι διαδικασίες διαγραφής του οχήματος αναλαμβάνονται από τη ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με την Ε.Δ.Ο.Ε. Με την παράδοση του οχήματος ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει Βεβαίωση Παραλαβής.

Η διαγραφή του οχήματος ολοκληρώνεται με την έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής. Σε περίπτωση που το όχημα δεν κινείται, η εταιρία μας κάνει τη μεταφορά στην έδρα της με αδειοδοτημένο όχημα που διαθέτει.

Στο χώρο μας επίσης, θα βρείτε ανταλλακτικά αυτοκινήτων όλων των μοντέλων μεταχειρισμένα και καινούρια, γνήσια και ιμιτασιόν.