Π. & Γ. Σεμερτζίδης Ο.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

7ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50100, ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 2461095420

Fax. 2461095526

Web: www.semertzidis.com.gr

E-mail: info@semertzidis.com, semergg@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 435 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)


Η εταιρεία Π & Γ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΟΕ είναι η πρώτη πιστοποιημένη εξουσιοδοτημένη από την ΕΔΟΕ, μονάδα επεξεργασίας - εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στην Κοζάνη.

Η οικογένεια Σεμερτζίδη δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1970.

Το 2003 ιδρύθηκε η εταιρεία Π & Γ Σεμερτζίδης Ο.Ε., από τις πρώτες στην Ελλάδα που αδειοδοτήθηκε με σκοπό την εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού στόχου της ανακύκλωσης.

Θα τη βρείτε στο 7ο χλμ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η εταιρεία Π & Γ Σεμερτζίδης Ο.Ε διαθέτει:

Πιστοποιημένο Δίκτυο παραλαβής ΟΤΚΖ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 10ΚΥΑ 69728/824/1996.

Εγκεκριμένη και πιστοποιημένη μονάδα μηχανικής απορρύπανσης των οχημάτων (αφαίρεση και ξεχωριστή συλλογή των στοιχείων του αυτοκινήτου).

Μονάδα ανάκτησης και επαναπροώθησης στην αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, ενώ τα μη αξιοποιήσιμα τμήματα (σκραπ) προωθούνται ως α΄ ύλη σε χυτήρια.