ΥΙΟΙ Iορδ. Μπακιρτζίδη Ο.Ε.

ΠΑΝΜΕΤΑΛ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

11ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ

Τηλ. 2310722931, 2310710999

Fax. 231072246

E-mail: panmetal@otenet.gr

Web: www.pan-metal.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 173 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)Η εταιρεία με τον σημερινό διακριτικό της τίτλο λειτουργεί από το 1964, με σκοπό την ανακύκλωση πάσης φύσεως μεταλλικών απορριμμάτων (σιδηρούχων και μη σιδηρούχων παλαιών μετάλλων) Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο 11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θες/νίκης-Βέροιας, (θέση «στροφή Σίνδου»), μέσα στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκτάσεως περίπου 25,000 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 5,000 τ.μ. αποτελούν στεγασμένους χώρους και αποθήκες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της.

Η έκταση αυτή στο σύνολό της είναι περιφραγμένη, περιμετρικά δενδροφυτευμένη και επίσης είναι επιστρωμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους και κατ' επέκταση του υδροφόρου ορίζοντα από πιθανούς ρυπογόνους παράγοντες.

Τα προηγούμενα χρόνια, η εταιρεία, δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα και προσπαθώντας να εναρμονιστεί με τις μεθόδους που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακύκλωση των παλαιών αυτοκινήτων, πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία ειδικού χώρου απορρύπανσης για τα «οχήματα τέλους κύκλου ζωής», την τοποθέτηση ειδικού τεμαχιστή οχημάτων (shear) δυναμικότητος 1300 τον. και την εγκατάσταση μύλου άλεσης (shredder) για τον τελικό καθαρισμό και διαχωρισμό των σιδηρούχων μετάλλων από τα μη σιδηρούχα.

Επιπλέον, το σύνολο των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας, έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί κάθε άλλης μορφής μεταλλικά απόβλητα που προέρχονται είτε από δήμους ή επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε από ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα υλικά που συνήθως προέρχονται από τις πηγές αυτές είναι:

οικιακές συσκευές και λοιπά χρηστικά μεταλλικά αντικείμενα, μεταλλικά κουφώματα, αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά οχήματα, ηλεκτρικά μοτέρ-γεννήτριες, διαφόρων ειδών μεταλλικές συσκευασίες, παλαιά μηχανήματα και προϊόντα από τις αποξηλώσεις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων κτλ.

Η συνολική ποσότητα υλικών που μπορεί να επεξεργάζεται η εγκατάσταση ετησίως ανέρχεται σε 60,000 τον.

Από αυτά, το 35-40% των πωλήσεων αφορούν στα παλαιά μη σιδηρούχα μέταλλα, ενώ το υπόλοιπο 60-65% αφορούν στα σιδηρούχα μέταλλα. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων (40% περίπου), προορίζεται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Άπω Ανατολής (Κίνα, Ινδία, Κορέα κτλ).

Στόχος της εταιρείας είναι η προβολή της αναγκαιότητας της ανακύκλωσης, μέσω της ενημέρωσης του κοινού, ώστε να καταβληθεί η απαιτούμενη προσπάθεια για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.