ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΔΑΛΗ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 10

Τηλ.:2310688722
Fax: 2310688272
Email: abee@pammetaliki.gr