Λάγιος Κων/νος & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20003

Τηλ. 2741048022, 2741049291

Fax. 2741048802

Ε-mail: recycle@lagios.eu

Α.Μ. Υπουργείου: 048 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)Η Λάγιος Κων/νος και ΣΙΑ Ε.Π.Ε. είναι εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου; ζωής (ΟΤΚΖ) και είναι συμβεβλημένη με την εναλλακτική διαχείρηση οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Η εταιρεία ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 2007 και με συνεχή επέκταση και ανάπτυξη διαχειρίζεται την ανακύκλωση των οχημάτων ιχlφιχ και σκράπ συμβάλοωντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση περιβαλοντικών επιπτώσεων.

Η εταιρεία μας με εκπρόσωπο τον Κων/νο Λάγιο, ο οποίος διαθέτει 30ετίας εμπειρία στο αντικείμενο του αυτοκινήτου και του ανταλλακτικού καθώς διατηρεί ατομική επιχέιρηση εμπορίας ανταλλακτικών και σκράπ.

Η πολύχρονη εμπειρία του στο συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς και τη γνώση της αγοράς έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη γνώση και εκτίμηση του αντικειμένου. Έδωσε το προβάδισμα για τη λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης Λάγιος Κων/νος και ΣΙΑ ΕΠΕ η οποία επεξεργάζεται παλαιά οχήματα που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους.

Ο κ.Λάγιος Κων/νος εκπρόσωποι; της Λάγιος Κων/νος και ΣΙΑ ΕΠΕ όπως προαναφέραμε έχει δημιουργήσει με την εμπειρία τόσων χρόνων μεγάλο πελατολόγιο τόσο με ιδιώτες όσο και με φορείς που διενεργούν στην απόσυρση παλαιών οχημάτων. Με τη γνώση του στο αντικείμενο της ανακύκλωσης ιδρύθηκε η εταιρεία για το μόνο σκοπό την ανακύκλωση και την εξασφάλιση βιωσιμότητάς της ως προς ένα καλύτερο και σίγουρα πιο υγιές περιβάλλον.

Αναλαμβάνουμε την απόσυρση και διαγραφή του οχήματός σας με δωρεάν μεταφορά από το χώρο σας και εκδίδουμε πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο στέλνεται συστημένο ταχυδρομικώς.

Το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος είναι απίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την οριστική διαγραφή του οχήματος σας.