Τόλλιας Ανακύκλωση ΙΚΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ

9ο χλμ Λάρισας - Καρδίτσας

Τηλ. 2410 811411, 2410 811422

Fax. 2410 811383

E-mail: tollias@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 1081 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)