Ανακοινώσεις


Νεα Ανακοίνωση Συνδέσμου
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2022
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020
Το ΗΜΑ πήρε παράταση έως 31/07/2020
Ο ΠΣΑΜΑ στην έκθεση Verde-tec 2020
Δυναμικά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος στα γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τις Αρχές του έτους
ΣΤΟΧΟΙ ΠΣΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΠΣΑΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΣΑΜΑ 2Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΣΑΜΑ
ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Υπογραφή σύμβασης με Τεχνικό Σύμβουλο 1/12/2018
Παρουσίαση Δυνατότητες Επιδοτήσεων επιχειρήσεων - μελών του Συνδέσμου στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης 14/04/2019
Παρουσίαση Νομοθετικές απαιτήσεις για θέματα Υγείας και Ασφάλειας καθώς και μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης 14/04/2019
Παρουσίαση Θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 14/04/2019
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1η Διεθνής Έκθεση Verde - Tec: Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΑΜΑ
Εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη
Εκδήλωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
Δήλωση EuRIC - Ψηφοφορία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της νομοθεσίας για τα απόβλητα
Διευκρινίσεις για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
Παράταση για την καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
Παρακολούθηση ημερίδας της Re - Battery
Παρακολούθηση Ημερίδας Διαβούλευσης για την Ανακύκλωση