ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΣΑΜΑ

Αγαπητά μέλη του ΠΣΑΜΑ 

    Όπως γνωρίζετε και συζητήθηκε και στις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, υπάρχει σαφής πρόθεση των Μελών του Δ.Σ. αλλά και όλων μας, να δώσουμε την ευκαιρία να συμμετέχουν στη διοίκηση του Συλλόγου και νέα παιδιά, τα παιδιά μας, τα οποία συνεχίζουν επάξια το έργο και τις επιχειρήσεις των γονιών τους.           

   Επίσης γνωρίζετε ότι η παρούσα διοίκηση λειτουργεί υπό τη μορφή αυτή (με Πρόεδρο τον κ. Χαρδαλή) και τα λοιπά μέλη, ως λύση ανάγκης μετά την αιφνίδια παραίτηση του ιδρυτή και πρώην Προέδρου, Νικόλαου Μπακιρτζίδη. 

    Για το λόγο αυτό και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποια μέλη της Διοίκησης αδυνατούν για οικογενειακούς λόγους να παρέχουν ενεργά πλέον τις υπηρεσίες τους, το Δ.Σ. με γνώμονα την αδιατάρακτη συνέχιση της λειτουργίας του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει την παρούσα επιστολή και να καλέσει τα Μέλη του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως για την ενεργή συμμετοχή τους στη Διοίκηση, η οποία θα λάβει χώρα μέσα από τη διενέργεια νομίμων αρχαιρεσιών. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις εκλογικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, παρακαλούμε να ενημερώσετε εγγράφως το Σύλλογο μέχρι τις 20-08-2019, ώστε σε πρώτη φάση να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά. Σκοπός μας είναι να μην μείνει ακέφαλος ούτε μία μέρα ο Σύλλογός μας σε περίπτωση παραίτησης Μέλους του Δ.Σ..

     Τέλος, με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι θα αγωνιζόμαστε πάντα για το καλό του Συλλόγου μας είτε συμμετέχουμε στη Διοίκησή του είτε όχι και θα βοηθήσουμε όπου μπορούμε τη συνέχιση του έργου του, στηρίζοντας κάθε νέο Μέλος του και κάθε νέα Διοίκηση, ειδικά τα νέα παιδιά που ευχόμαστε να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του ΠΣΑΜΑ

Δημήτριος Χαρδαλής