ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα έχει πλέον «Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία», μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Η Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία οδήγησε στη δημιουργία Διυπουργικής Γραμματείας, η οποία και θα υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή.

Σκοπός της Εθνικής Στρατηγικής είναι η επιτάχυνση των δράσεων κυκλικής οικονομίας και η απελευθέρωση αναπτυξιακού δυναμικού. 

Από το γραμμικό μοντέλο του «παράγω, καταναλώνω, πετάω», πρέπει να περάσουμε στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης «παράγω, καταναλώνω, επανακτώ και επαναχρησιμοποιώ».

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας δεν συμπίπτει με εκείνη της ανακύκλωσης, καθότι η ανακύκλωση αποτελεί μέρος της αλυσίδας αξίας που δημιουργεί η κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία διέπεται από το μοντέλο που βασίζεται στις πρώτες ύλες για να σχεδιάσει μια αλυσίδα αξίας προϊόντων που θα παράγει/ανακατασκευάσει, διανέμει, καταναλώσει/επαναχρησιμοποιήσει, συλλέξει και τελικά ανακυκλώσει ή αποβάλλει υλικά των αρχικά παραγόμενων προϊόντων. 

Η επαναχρησιμοποίηση τμημάτων ενός αυτοκινήτου για την παραγωγή ενός άλλου, η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας για την παραγωγή χαρτιού, η ανακύκλωση μετάλλων για την παραγωγή νέων βιομηχανικών προϊόντων και η εκμετάλλευση δευτερογενών καυσίμων που αποτελούν προϊόντα βιομηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας είναι συγκεκριμένα παραδείγματα υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

Έχει υπολογιστεί ότι το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μπορεί να εξοικονομήσει από 340 μέχρι 630 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, σχεδόν το 3% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Επίσης, η χρηματοδότηση για την κυκλική οικονομία από την Ε.Ε. αγγίζει τα 6,1 δισ. ευρώ και συνεπώς μπορεί να δημιουργήσει γύρω στα 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία η Βιομηχανία θα μπορεί να ενισχυθεί, εφόσον ικανοποιεί τις προδιαγραφές της κυκλικής οικονομίας, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και με χρηματοδοτήσεις από την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Για να διαβάσετε το σύνολο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία πατήστε εδώ: ethniki_stratigiki_kikliki_oikonomia.pdf