Παρουσίαση Θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 14/04/2019

Θεσμικό πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου

Πατήστε εδώ για να δείτε τη παρουσίαση.