Υπογραφή σύμβασης με Τεχνικό Σύμβουλο 1/12/2018

Ο ΠΣΑΜΑ κατάφερε να πετύχει συνεργασία με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο, την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, η οποία σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τον Σύμβουλο, ξεκίνησε ήδη από την 1/12/2018 και η εταιρεία διαθέτει ήδη μια εξειδικευμένη συνεργάτη που βρίσκεται  καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στα γραφεία του Συνδέσμου το χρονικό διάστημα 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και είναι πρόθυμη να απαντήσει σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τα μέλη του ΠΣΑΜΑ.