Ανακοινώσεις


Συλλογή ελαστικών από οχήματα άνω των 3.500t από την Eco–elastika
Επιστολή προς Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ με θέμα: Συνεργασία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με τα μέλη του ΠΣΑΜΑ
Επιστολή προς Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Το από 01.03.2012 αρ.πρωτ.οικ.1035/σχετ.362 έγγραφο σας που κοινοποιήθηκε στα αναφερόμενα στον πίνακα αποδεκτών αυτού μέλη του Συνδέσμου μας
Νέες συμβάσεις με την Eco-elastika
Απάντηση στην Πρόταση Συζήτησης προς τον Π.Σ.Α.Μ.Α. του κ. Στ. Ιγήπαση και κ. Α. Ρήγα.
Επιστολή προς ΕΟΕΔΣΑΠ με θέμα: Διαμαρτυρία - Πρόσκληση
Ευχές για το Νέο Έτος
Αποστολή εγγράφων - δικαιολογητικών εγγραφής
Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ με θέμα: Κατάθεση προτάσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης
Επιστολή προς Eco-Elastika - Αναμονή απάντησης της επιστολής από 9-11-2011 με θέμα: Διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών
Λειτουργία Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων
Ευχαριστήρια Επιστολή & Ενημέρωση
Επιστολή προς Eco-elastika με θέμα: Διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών