ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Για να δείτε τις δράσεις του ΠΣΑΜΑ τελευταίας περιόδου πατήστε εδώ.