Πως πρέπει να γίνεται η διαχείριση του scrap, Ecotec