ΑΦΟΙ Βαγγελόκωστα ΕΠΕ

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΤΕΡΜΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΙΑΛΟΓΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΠΗ - ΘΡΑΥΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Τηλ. 24310 39611

Fax. 24310 39171

E-mail: vagafoi@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 220 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)