Γεώργιος Χρ. Πειρουνιάς

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΔΕΛΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΖΩΦΡΙΑ

Τηλ & Fax. 2105593454

Κιν. 6972086515

Ε-mail: pirounia@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 009 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων, μετάλλων (χαλκό, αλουμίνιο, ανοξείδωτο), ηλεκτρικών συσκευών και παλαιών συσσωρευτών.

Είναι εγγεγραμμένη στο ΥΠΕΚΑ και διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπου και μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης.

Είμαστε συμβεβλημένοι με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών και διαθέτουμε τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας, συλλογής, μεταφοράς σε πανελλαδική κλίμακα και αποθήκευσης, των αποβλήτων συσσωρευτών, όπου και μετέπειτα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες βιομηχανίες ανακύκλωσης για επεξεργασία.

Η αποθήκευση γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στις καινούριες μας εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην θέση Μαύρη Ώρα στον Ασπρόπυργο και τηρούνται τα προβλεπόμενα προστατευτικά μέσα για την συλλογή και μεταφορά τους.

Διαθέτει τα δικά της φορτηγά που μπορούν να συλλέξουν από 100kg έως 26000kg και αναλαμβάνει την μεταφορά από τον χώρο σας.