LARWORKS ΜΟΝ. ΙΚΕ

LARWORKS ΜΟΝ ΙΚΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Οινόφυτα, Οινόφυτα - Τεμπέλι, 32011, ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλ.:2262056203

Fax: 2262056204

Email:  info@larworks.gr