1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας, 8 & 9 Απριλίου 2019

Ο ΠΣΑΜΑ παρακολούθησε το 1ο FORUM Κυκλικής Οικονομίας. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το FORUM, πατήστε εδώ.