Ανακύκλωση Αγρινίου - Δημοσθένης Δημόπουλος

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΕΛΟ - Μ. ΧΩΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ

Τηλ. 2641056720
Fax. 2641056719
Κιν. 6936600196

E-mail: info@anakiklosiagriniou.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 0099 (Επικίνδυνα Απόβλητα)

Η επιχείρηση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ» με έδρα το Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας δραστηριοποιείται με συνέπεια στο χώρο της περισυλλογής, εμπορίας και ανακύκλωσης μετάλλων από το 1984.

Συγκεκριμένα οι τομείς δραστηριοποίησης περιλαμβάνουν:

- Συλλογή, Μεταφορά και Εμπορία Scrap Μετάλλων
- Ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
- Συλλογή Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων
- Συλλογή και Μεταφορά Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
- Συλλογή και Μεταφορά και Προσωρινή Αποθήκευση Συσσωρευτών Μολύβδου οξέος και Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών

Με τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Δοιήκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, αποσκοπούμε στην πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14000 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Δεσμευσή μας η υπεύθυνη εξυπηρέτηση των πελατών μας με ανταγωνιστικές πάντα τιμές και προσοχή στο περιβάλλον.