ΑΦΟΙ Κωνσταντινίδη ΑΒΒΕ & ΝΕ

11ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς

Τηλ. 2310 781132

Fax. 2310 781209

E-mail: info@aksa.gr

A.M. YΠΕΚΑ: 006 (Μη Επικίνδυνα)