ΑΦΟΙ Μαυρίδη ΟΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

17ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 57001, ΤΘ.60160 

Τηλ. 2310464666, 2310939206

Web: www.mavridisbros.gr

Ε-mail: afoimavridis@yahoo.gr & info@mavridisbros.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 837 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΙΔΗ Ο.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης και απόσυρσης των παλαιών αυτοκινήτων συνεχίζοντας παράλληλα το εμπόριο των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.Η εταιρεία  αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία της απόσυρσης-αποταξινόμισης-ανακύκλωσης του παλιού σας αυτοκινήτου.