Αφοι Φλώρου ΑΕ

Αμπελότοποι Ομορφοχωρίου

Τηλ. 2410 575625

Fax. 2410 575446

E-mail: florosae@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 541 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)